Det er rart at have et arbejde at stå op til hver morgen. Det kan vi vel alle blive enige om. Gennem jobbet skaber vi vores identitet og finder vores plads i det store billede. Man føler, at man er med til at holde hjulene i gang i det store fællesskab. Man bidrager til samfundet med det noget, man er god til. Derfor er det aldrig rart, hvis klimaet på arbejdspladsen dræner en for energi. Desværre døjer rigtigt mange arbejdspladser med alt for tør luft. Heldigvis kan man gøre noget ved det.

Med et godt befugtningsanlæg, kan man skabe et indeklima på arbejdspladsen, som er rart at færdes i. Et befugtningsanlæg blæser vanddamp ud i rummet, så luftfugtigheden kommer til at ligge på det optimale niveau. Man kan benytte sig af to metoder, når et befugtningsanlæg skal opsættes. Mange steder kan man sætte det op i ventilationsskakterne, så vanddampene strømmer ud derfra. Andre steder sætter man anlæggene op direkte i rummet. Det kan typisk være en god ide, hvor man også har maskiner kørende, som varmer og er med til at udtørre luften.

Bedre klima giver højere produktivitet

Når den tørre luft afløses af mere frisk og fugtig luft, så forsvinder uoplagtheden også blandt medarbejderne. De føler sig ikke længere drænet for energi efter få timer på jobbet. Og evnen til at fokusere og koncentrere sig bliver også bedre, når klimaet optimeres. Det giver selvsagt udslag i produktiviteten, der typisk vil stige mærkbart, når luftkvaliteten kommer op. Det giver selvtillid hos medarbejderen, når han eller hun oplever at kunne præstere mere, og det er selvsagt også en fordel for virksomheden.

En innovativ producent af løsninger

Opfindsomheden er stor hos medarbejderne i Airtec. På airtecsolutions.dk kan man læse om processerne bag de forskellige befugtningsanlæg, de fremstiller og sælger til virksomheder over hele landet. Her er tale om dedikerede folk, der kærer sig om trivslen på arbejdspladserne. Man kan også kontakte virksomheden via den hotline, der findes på hjemmesiden. Her kan man få gode råd og vejledning i forhold til, hvordan man forbedrer indeklimaet i sin specifikke virksomhed.